Điện thoại

(+84) 906475678

Thời gian hoạt động

05h:00 - 20h:00 (Thứ 2 - Thứ 7)

KHUNG GIỜTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7CHỦ NHẬT
04h50-05h50Yoga sànYoga sànYoga sànYoga sànYoga sàn
05h30-06h30Yoga võngYoga võng
06h00-07h00Yoga sànYoga sànYoga võngYoga sànYoga võng
07h20-08h20Yoga sànYoga võngYoga sànYoga võngYoga sànYoga võng
08h30-09h30
12h00-13h00
15h00-16h00Yoga sànYoga sànYoga sànYoga sànYoga sànYoga võngYoga võng
17h30-18h30Yoga sànYoga sànYoga sànYoga sànYoga sàn
18h45-19h45Yoga sànYoga võngYoga sànYoga võngYoga sàn